İşletme Detayları

MIT LEHİMLİ ISI EŞANJÖRLERİ

Yağ Soğutma Uygulamaları / İşletme Detayları


Ortam:

- Su glikol (soğutucu)
- İşletme akışkanı
- Su
- Yağ

Kirlilik:

- Katı partikül sayısı litrede 10 mg'dan az olmalıdır.
- Partikül ölçüsü < 0.6 mm. (küresel)
- Lif benzeri partiküller, hızlı basınç düşüşüne neden olabilir.

Sıcaklık aralığı:

- (-196°C / 200°C)(donma noktası ve kaynama noktası dikkate alınmalıdır)

Basınç:

- max. çalışma basıncı 30 bar
- max. test basıncı 45 bar

Korozyon:

7 pH değerinde, aşağıdaki sınırlara bakınız
- klorsuz, CL2 < 0.5 ppm
- klor iyonlu, CL
< 700 ppm (20°C’de)
< 200 ppm (50°C’de)

Diğer Sınırlar:

- ph 7 - 10
- Sülfat SO4 2-< 100 ppm
- [H CO3 -] / [SO4 2-] > 1
- amonyak, NH3 < 10 ppm
Aşağıdaki iyonlar, normal koşullar altında korozif değildir:
Fosfat, nitrat, nitrit, demir, manganez, sodyum ve potasyum